letiště Vodochody

Cílem projektu rozvoje letiště ve Vodochodech je vybudovat moderní mezinárodní letiště, které přispěje k podpoře turismu, podnikání a hospodářského růstu.

Hlavní město Praha tak získá, stejně jako mnoho jiných světových měst, druhé mezinárodní letiště, jež podpoří další rozvoj metropole a regionu. Letiště ve Vodochodech bude sloužit především nízkonákladovým a charterovým přepravcům.

V současnosti je projekt ve stadiu projednávání studie dopadů projektu na životní prostředí (EIA). Finální stanovisko MŽP ČR k záměru očekává letiště s ohledem na zákonem stanovené lhůty nejpozději do konce prvního pololetí letošního roku. Provoz pro nízkonákladovou dopravu plánuje spustit na přelomu let 2014 a 2015.

Celkové plánované investice 3 miliardy korun
Počet přepravených cestujících ročně 3,5 milionu
Průměrný počet odbavených letadel denně 48
Projektovaná hodinová kapacita terminálu 1200 cestujících za hodinu
Počet pozic pro letadla (pro letadla kat. C dle ICAO) 15 stání
Parametry dráhy délka 2500 m, šířka 45 m
Parkování pro veřejnost 572 parkovacích míst

Text a foto: vodochodyairport.cz